ISO 31000 -standardiin perustuvaa riskienhallinnan osaamista

Maailman muuttuu ja kehittyy nopeasti. Jokaisen asiantuntijan on tärkeää huolehtia osaamisen ja toimialaymmärryksen ylläpidosta. Viimeisen vuoden aikana radikaalisti muuttunut maailmantilanne ja turvallisuusympäristön mullistuminen ovat nostaneet esiin monenlaisia sellaisia yritys- ja liiketoimintaan liittyviä riskejä, joihin varautumisen ylläpitämiseen ei suomalaisessa yhteiskunnassa ole pitkään aikaan tarvinnut kiinnittää erityistä huomiota. Kybervaikuttaminen, vakoilu, verkkohyökkäykset, organisaatioiden sisäisten prosessien riskit ja monet muut tuotanto- ja asiakasturvallisuuteen liittyvät tekijät on nyt punnittava uusiksi. Jokaisen organisaation on pysähdyttävä kyseenalaistamaan oma riskienhallinnan taso sekä siihen liittyvä osaaminen.

Ilkka Veiström on valittu Itä-Savon koulutusyhtymän järjestämään erityiseen Riskienhallinta ja turvallisuusdokumenttien laadinta -koulutukseen. Opintojen laajuus on 25 osaamispistettä (osp). Opinnot rakentuvat kansainvälisen ISO 31000 Riskienhallinta -standardin vaatimusten ympärillä käytävään prosessiin ja koulutus sisältää muun muassa seuraavat opintosisällöt: yritysturvallisuus, riskienhallinta ja riskienhallinnan prosessi, riskienhallinnan työvälineet ja turvallisuussuunnittelu. Opintojen arvioitu valmistumisaika on maaliskuussa 2023.

Koulutukseen valitut tunnistavat, arvioivat ja käsittelevät omaan organisaatioonsa kohdistuvia riskejä intensiivijaksossa, johon on varattu kuusi kuukautta. Veiström keskittyy opinnoissa kehittämään työ-, tuotanto- sekä asiakasturvallisuutta Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu Tilityyssä, jonka riskienhallinta kehitetään vastaamaan minimissään ISO 31000 Riskienhallinta -standardin tasoa vuoden 2023 aikana.

Tilaisuudet ja lisätiedot

Ylläpito ja yhteistyökumppanit