Ilkka Veiström

Helsingissä asuva, vuonna 1981 syntynyt liikkeenharjoittaja, kirjanpitäjä, liiketoiminta- ja tuotekehityskonsultti, mehiläistarhaaja, savenvalaja, teekouluttaja-erityisasiantuntija ja opiskelija.

Opiskelen turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoa, japanilaista teetä (Chadō, "teeseremonia") ja kintsugia (perinteistä keramiikan "korjaamista" urushi-lakalla ja kullalla tai hopealla) sekä keramiikkaa ja harrastan aikidoa, hypnoosiaineisten teosten keräilyä ja toimin politiikassa. Ohjaan lisäksi kahta yhteisöllistä opintoryhmää, joista toinen liittyy kintsugiin ja toinen on Japanilaisen teeperinteen (teeseremonia, chadō) opintoryhmä.

Rakastan uuden oppimista ja itseni kehittämistä. Koulutukseni on yritysneuvojan erikoisammattitutkinto, maatalousalan ammattitutkinto (mehiläishoidon osaamisala), kulttuurituottaja AMK, tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto, matkailualan perustutkinto (matkailipalveluiden tuottaja), liiketalouden perustutkinto (merkonomi, taloushallinto), rentoutumis- ja hypnoositerapeutti sekä ylioppilas. Löydät koko koulutus- ja työhistorian ansioluettelosta (curriculum vitae).

Yhteiskunnallisessa toiminnassa lähellä sydäntäni ovat oikeudenmukaisuus-, ympäristö-, hyvinvointi- ja talouspolitiikka. Toimin aikaisemmin vuosia aktiivisesti Vihreissä (Vihreät - De Gröna) ja muun muassa Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan jäsenenä, mutta olen ollut poliittisesti sitoutumaton vuodesta 2020. Vaikuttamista teen esimerkiksi yhteiskunnallisen kirjoittamisen kautta ja toimimalla pölyttäjäpolitiikan asiantuntijana.

Järjestöistä olen mukana aktiivisesti mukana muun muassa:

 

 

Uutiset ja kirjoitukset


 

Japanilaisen teeperinteen yhteisöllinen opintoryhmä Helsinkiin

Japanilaisen teen ("teeseremonia", chadō) opiskelu on monelta osin yhdessä opimista ja oivaltamista. Harjoittelussa tarvittavat välineet ovat harvinaisia, kalliita ja lähtökohtaisesti saatavissa vain Japanista. Perustin heinäkuussa 2023 japanilaista teetä opiskelevien avoimen yhteisöllisen opintoryhmän, joka kokoontuu pääasiassa hallinnoimallani harjoitusteehuoneella Helsingissä. Opiskeltu teekoulukunta on Urasenke. Ryhmän toimintaan osallistumisen perusteena tulisi lähtökohtaisesti olla jo aikaisemmin käyty Suomen Chado Urasenke Tankokai yhdistys ry:n peruskurssi tai muuta kautta hankitut perustiedot Urasenke-koulukunnan mukaisesta teeperinteestä.

Opintoryhmän toiminnasta kiinnostuneita pyydetään huomioimaan, että kyseessä ei ole edellä mainitun Suomen virallisen Urasenke-yhdistyksen koulutustoiminta, vaan nimenomaisesti yhteisöllinen opintoryhmä, jossa "chadoa" jo tuntevat syventävät osaamistaan yhdessä tekemisen ja oivaltamisen kautta.

Japanilainen "teeseremonia"-välineistö listattuna sivustolla

Ilkka Veiström on opiskellut japanilaista Urasenke-koulukunnan mukaista teeperinnettä, Chadōa, syksystä 2016. Suomessa usein teeseremoniana tunnetun perinteen opiskelu on monitasoista harjoittelua, jossa jokaisella osallistujalla; teen valmistavalla (teishu) sekä vierailla on omat, tarkkaan määritellyt roolinsa sekä etiketti. Kuitenkin kaiken ytimessä on alkuperäinen lähtökohta - tarjota maljallinen hyvää teetä. 

Veiström perusti Kampin kotiinsa harjoitteluteehuoneen (keiko chachitsu) kesällä 2023. Taustalla on ajatus Veiströmin oman harjoittelun lisäksi tarjota mahdollisuus okeiko (-harjoituksille) myös muille japanilaisen teen opiskelijoille.

Teehuoneessa teen valmistamisessa välineistö on avainasemassa teknisesti ja vieraiden huomioimisen näkökulmasta. Sen johdosta teehuoneella käytössä olevaa välineistöä on alettu lisätä ilkkaveistrom.fi- verkkosivustolle nähtäville ja välineistö löytyy kohdasta "Japanilainen tee - Chadō".

Yksityisetsivän toimiluvan vaatimat opinnot

Ilkka Veiström on hyväksytty moniammatilliseen ammattiopisto Careeriaan Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto -opintoihin. Uudet opinnot alkavat elokuussa 2023 ja niiden rinnalla Veiström suorittaa vartijakortin. Opintojen arvioitu valmistumisaika on kevään 2024 lopussa. Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä.

Aloitettavien opintojen taustalla on ajatus laajentaa olemassa olevia taloushallintoalan yrityspalveluita kattamaan myös sellaisia toimintoja ja palveluita, joiden tarjoaminen vaatii yksityisetsivän lupaa ja yksityisetsivätoimiston elinkeinolupaa. 

Uuden oppimista: japanilainen perinteinen kintsugi - keramiikan "korjaaminen" kullalla tai hopealla

Ilkka Veiström aloitti perinteisen japanilaisen kintsugin, keramiikan kullalla ja hopealla korjaamisen perinteen opiskelemisen helmikuussa 2023. Kalliolan kansalaisopiston lyhytkurssia seuraten Veiström perusti avoimen yhteisöllisen Kintsugi Suomi - Kintsukuroi Finland -opintoryhmän, joka keskittyy kintsugi-menetelmän ja -perinteen jatko-opiskeluun sekä tunnettuuden edistämiseen Suomessa. Kintsugi Suomi - Kintsukuroi Finland -opintoryhmä kokoontuu Helsingissä ja Tampereella.

Kintsugi (kintsukoroi) on vanha japanilainen rikkoutuneiden esineiden "korjaus"menetelmä, jossa hajonneen esineen osat liitetään uudelleen yhteen käyttäen lakkapuiden (Rhus vernicifera) mahlasta valmistettavaa japaninlakkaa (urushi) ja kultaa tai hopeaa. Kintsugin taustalla on ajatus, jonka mukaan esineen kauneus tai arvo ei katoa sen rikkoontuessa ja kintsugi-menetelmällä korjatun esineen arvo itseasiassa on aikaisempaa suurempi. Veiströmiä viehättää miten tämä kintsugin ydinajatus on johdettavissa sellaisenaan yhteiskuntaan, ihmiseen ja yleisesti elämään. Kintsugilla on paljon annettavaa liittyen kulutukseen, kestävään kehitykseen, ympäristöongelmien ja konfliktien ratkaisuun sekä henkisen hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Kintsugi on kiinnostanut Veiströmiä jo pidemmän aikaa. Toimiessaan yhdeksän vuoden ajan Teekauppa Veiström -nimisen teekaupan ja Teehuone Ko:n kauppiaana, Veiström toi Suomeen paljon aitoa japanilaista teekeramiikkaa. Mukana erissä oli usein kuljetuksessa hajonneita teemaljoja ja muita esineitä, jotka heitettiin roskiin.  Samalla osana japanilaisen teeperinteen (Chadō, "teeseremonia") opiskeluja Veiströmille oli kertynyt merkittävä määrä teevälineistöä, dōgua. Länsimaalaisperfektionistisen luonteen johdosta Veiströmiä ahdisti aikaisemmin rikkinäiset astiat ja välineet, jotka nopeasti siirtyivät pois hänen henkilökohtaisesta kokoelmastaan.

Kintsugin oppiminen on ollut Veiströmille elämää mullistava, ymmärrystä lisäävä ja kasvattava kokemus. Aikaisemmin rikkinäisenä nähdyt esineet ovat aivan jotain muuta. Veiström kertookin nyt tuntevansa suurta häpeää ymmärtämättömyyttään pois heittämistään kymmenistä ja kymmenistä aarteista, joiden tarinan näkee nyt aivan erilailla kuin ennen. Samalla hän on innoissaan uudesta oppimisen elinikäisestä polusta, joka linkittyy suoraan japanilaiseen teehen ja keramiikan tekemiseen.

Lisätietoja kintsugista ja Kintsugi Suomi - Kintsukuroi Finland -opintoryhmän toiminnasta löydät Veiströmin ylläpitämästä www.kintsugi.fi -verkkopalvelusta.

Tilaisuudet ja lisätiedot

Ylläpito ja yhteistyökumppanit