Opinnäytetyöt

Kulttuurituottaja AMK
oppilaitos: Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK (2015)
arvosana: 5(/5)
opinnäytetyön nimi: Kulttuuritapahtuman tuotteistaminen - kohteena Tampere Pride -Kulttuuritapahtuma ja Sateenkaarifestivaali -tapahtuma
(avaa ja lue)

Taloushallinnon yo-merkonomi (2005)
oppilaitos: Helsinki Business College
arvosana: 4(/5)
opinnäytetyön nimi: Yrityksen ja yrittäjän voimavarat yrityksen perustamishetkellä - tapausesimerkki Avid Fashions
(avaa ja lue, julkaistaan mahdollisimman pian)

 

 
Hypnoosi- ja rentoutumisäänitteet

Ilkka Veiströmin julkaisemat äänitteet sekä niiden kuuntelunäytteet


Rentoutumisentaitoharjoituksia -cd (2004)

Äänitteen ensimmäinen kappale, Minää vahvistava rentoutuminen, on syvään miellyttävään rentouteen johtava rentoutumisharjoitus, jonka aikana kuuntelija saa hyvää tekeviä lauseita. Levollisessa rauhallisuudentilassa nämä lauseet voivat antaa uutta voimaa ja vahvistaa hyvää oloa sekä jaksamista myös äänitteen kuuntelukertojen välillä. Toinen kappale on Mielikuvamatka. Kuuntelija tekee siinä syvään rentoudentilaan johtavan harjoituksen osana mielikuvissaan matkan tapaamaan viisasta henkilöä, jolta saa arvokkaita neuvoja sekä vinkkejä nykyisen elämänsä tueksi.


Nuku paremmin! Nuku nyt! -cd (2012)

Nuku paremmin on suunniteltu tukemaan unta ja nukkumista yleisesti. Harjoituksen kuuntelija saa rentoutumisen aikana parempaan unen laatuun, nukahtamisen helppouteen ja syvään keskeytyksettömään uneen valmentavia ohjeita ja mielikuvia, jotka on suunniteltu vaikuttamaan äänitteen säännöllisen kuuntelun kautta myös harjoituksen jälkeen unta ja nukkumista tukevasti. Äänitteen toinen kappale on tarkoitettu kuunneltavaksi nukkumaan mentäessä. Harjoituksen on tarkoitus ohjata nukahtamaan syvään, keskeytyksettömään ja toivottuun heräämishetkeen asti kestävään levolliseen uneen. Harjoitus aloitetaan nukkumaan mentäessä ja se saa päättyä omalla ajallaan äänitteen kuuntelijan jo ollessa syvässä, rauhallisessa ja miellyttävässä unessa.

 

30 minuutin tehokas lihasrentoutus -cd (2012)

30 minuutin tehokas lihasrentoutus -levyn Jännitä ja vapauta -harjoitus mukailee saksalaisen psykiatri J. H. Schultzin 1930-luvulla kehittämää autogeenisen harjoittelun mallia, jossa keho käydään läpi lihas lihakselta vuoroin lihaksia jännittäen ja vapauttaen. Hengitysrentoutus yhdistää oikeanlaisen hengityksen tehokkaan rentoutumisen tueksi. Harjoitus opettaa rentoutumaan nopeasti sekä kokonaisvaltaisesti hengityksen avulla.

Tilaisuudet ja lisätiedot

Ylläpito ja yhteistyökumppanit