Japanilaisen teeperinteen yhteisöllinen opintoryhmä Helsinkiin

Japanilaisen teen ("teeseremonia", chadō) opiskelu on monelta osin yhdessä opimista ja oivaltamista. Harjoittelussa tarvittavat välineet ovat harvinaisia, kalliita ja lähtökohtaisesti saatavissa vain Japanista. Perustin heinäkuussa 2023 japanilaista teetä opiskelevien avoimen yhteisöllisen opintoryhmän, joka kokoontuu pääasiassa hallinnoimallani harjoitusteehuoneella Helsingissä. Opiskeltu teekoulukunta on Urasenke. Ryhmän toimintaan osallistumisen perusteena tulisi lähtökohtaisesti olla jo aikaisemmin käyty Suomen Chado Urasenke Tankokai yhdistys ry:n peruskurssi tai muuta kautta hankitut perustiedot Urasenke-koulukunnan mukaisesta teeperinteestä.

Opintoryhmän toiminnasta kiinnostuneita pyydetään huomioimaan, että kyseessä ei ole edellä mainitun Suomen virallisen Urasenke-yhdistyksen koulutustoiminta, vaan nimenomaisesti yhteisöllinen opintoryhmä, jossa "chadoa" jo tuntevat syventävät osaamistaan yhdessä tekemisen ja oivaltamisen kautta.

Japanilainen "teeseremonia"-välineistö listattuna sivustolla

Ilkka Veiström on opiskellut japanilaista Urasenke-koulukunnan mukaista teeperinnettä, Chadōa, syksystä 2016. Suomessa usein teeseremoniana tunnetun perinteen opiskelu on monitasoista harjoittelua, jossa jokaisella osallistujalla; teen valmistavalla (teishu) sekä vierailla on omat, tarkkaan määritellyt roolinsa sekä etiketti. Kuitenkin kaiken ytimessä on alkuperäinen lähtökohta - tarjota maljallinen hyvää teetä. 

Veiström perusti Kampin kotiinsa harjoitteluteehuoneen (keiko chachitsu) kesällä 2023. Taustalla on ajatus Veiströmin oman harjoittelun lisäksi tarjota mahdollisuus okeiko (-harjoituksille) myös muille japanilaisen teen opiskelijoille.

Teehuoneessa teen valmistamisessa välineistö on avainasemassa teknisesti ja vieraiden huomioimisen näkökulmasta. Sen johdosta teehuoneella käytössä olevaa välineistöä on alettu lisätä ilkkaveistrom.fi- verkkosivustolle nähtäville ja välineistö löytyy kohdasta "Japanilainen tee - Chadō".

Yksityisetsivän toimiluvan vaatimat opinnot

Ilkka Veiström on hyväksytty moniammatilliseen ammattiopisto Careeriaan Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto -opintoihin. Uudet opinnot alkavat elokuussa 2023 ja niiden rinnalla Veiström suorittaa vartijakortin. Opintojen arvioitu valmistumisaika on kevään 2024 lopussa. Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä.

Aloitettavien opintojen taustalla on ajatus laajentaa olemassa olevia taloushallintoalan yrityspalveluita kattamaan myös sellaisia toimintoja ja palveluita, joiden tarjoaminen vaatii yksityisetsivän lupaa ja yksityisetsivätoimiston elinkeinolupaa. 

Uuden oppimista: japanilainen perinteinen kintsugi - keramiikan "korjaaminen" kullalla tai hopealla

Ilkka Veiström aloitti perinteisen japanilaisen kintsugin, keramiikan kullalla ja hopealla korjaamisen perinteen opiskelemisen helmikuussa 2023. Kalliolan kansalaisopiston lyhytkurssia seuraten Veiström perusti avoimen yhteisöllisen Kintsugi Suomi - Kintsukuroi Finland -opintoryhmän, joka keskittyy kintsugi-menetelmän ja -perinteen jatko-opiskeluun sekä tunnettuuden edistämiseen Suomessa. Kintsugi Suomi - Kintsukuroi Finland -opintoryhmä kokoontuu Helsingissä ja Tampereella.

Kintsugi (kintsukoroi) on vanha japanilainen rikkoutuneiden esineiden "korjaus"menetelmä, jossa hajonneen esineen osat liitetään uudelleen yhteen käyttäen lakkapuiden (Rhus vernicifera) mahlasta valmistettavaa japaninlakkaa (urushi) ja kultaa tai hopeaa. Kintsugin taustalla on ajatus, jonka mukaan esineen kauneus tai arvo ei katoa sen rikkoontuessa ja kintsugi-menetelmällä korjatun esineen arvo itseasiassa on aikaisempaa suurempi. Veiströmiä viehättää miten tämä kintsugin ydinajatus on johdettavissa sellaisenaan yhteiskuntaan, ihmiseen ja yleisesti elämään. Kintsugilla on paljon annettavaa liittyen kulutukseen, kestävään kehitykseen, ympäristöongelmien ja konfliktien ratkaisuun sekä henkisen hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Kintsugi on kiinnostanut Veiströmiä jo pidemmän aikaa. Toimiessaan yhdeksän vuoden ajan Teekauppa Veiström -nimisen teekaupan ja Teehuone Ko:n kauppiaana, Veiström toi Suomeen paljon aitoa japanilaista teekeramiikkaa. Mukana erissä oli usein kuljetuksessa hajonneita teemaljoja ja muita esineitä, jotka heitettiin roskiin.  Samalla osana japanilaisen teeperinteen (Chadō, "teeseremonia") opiskeluja Veiströmille oli kertynyt merkittävä määrä teevälineistöä, dōgua. Länsimaalaisperfektionistisen luonteen johdosta Veiströmiä ahdisti aikaisemmin rikkinäiset astiat ja välineet, jotka nopeasti siirtyivät pois hänen henkilökohtaisesta kokoelmastaan.

Kintsugin oppiminen on ollut Veiströmille elämää mullistava, ymmärrystä lisäävä ja kasvattava kokemus. Aikaisemmin rikkinäisenä nähdyt esineet ovat aivan jotain muuta. Veiström kertookin nyt tuntevansa suurta häpeää ymmärtämättömyyttään pois heittämistään kymmenistä ja kymmenistä aarteista, joiden tarinan näkee nyt aivan erilailla kuin ennen. Samalla hän on innoissaan uudesta oppimisen elinikäisestä polusta, joka linkittyy suoraan japanilaiseen teehen ja keramiikan tekemiseen.

Lisätietoja kintsugista ja Kintsugi Suomi - Kintsukuroi Finland -opintoryhmän toiminnasta löydät Veiströmin ylläpitämästä www.kintsugi.fi -verkkopalvelusta.

ISO 31000 -standardiin perustuvaa riskienhallinnan osaamista

Maailman muuttuu ja kehittyy nopeasti. Jokaisen asiantuntijan on tärkeää huolehtia osaamisen ja toimialaymmärryksen ylläpidosta. Viimeisen vuoden aikana radikaalisti muuttunut maailmantilanne ja turvallisuusympäristön mullistuminen ovat nostaneet esiin monenlaisia sellaisia yritys- ja liiketoimintaan liittyviä riskejä, joihin varautumisen ylläpitämiseen ei suomalaisessa yhteiskunnassa ole pitkään aikaan tarvinnut kiinnittää erityistä huomiota. Kybervaikuttaminen, vakoilu, verkkohyökkäykset, organisaatioiden sisäisten prosessien riskit ja monet muut tuotanto- ja asiakasturvallisuuteen liittyvät tekijät on nyt punnittava uusiksi. Jokaisen organisaation on pysähdyttävä kyseenalaistamaan oma riskienhallinnan taso sekä siihen liittyvä osaaminen.

Ilkka Veiström on valittu Itä-Savon koulutusyhtymän järjestämään erityiseen Riskienhallinta ja turvallisuusdokumenttien laadinta -koulutukseen. Opintojen laajuus on 25 osaamispistettä (osp). Opinnot rakentuvat kansainvälisen ISO 31000 Riskienhallinta -standardin vaatimusten ympärillä käytävään prosessiin ja koulutus sisältää muun muassa seuraavat opintosisällöt: yritysturvallisuus, riskienhallinta ja riskienhallinnan prosessi, riskienhallinnan työvälineet ja turvallisuussuunnittelu. Opintojen arvioitu valmistumisaika on maaliskuussa 2023.

Koulutukseen valitut tunnistavat, arvioivat ja käsittelevät omaan organisaatioonsa kohdistuvia riskejä intensiivijaksossa, johon on varattu kuusi kuukautta. Veiström keskittyy opinnoissa kehittämään työ-, tuotanto- sekä asiakasturvallisuutta Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu Tilityyssä, jonka riskienhallinta kehitetään vastaamaan minimissään ISO 31000 Riskienhallinta -standardin tasoa vuoden 2023 aikana.

Veiströmille yritysneuvojan erikoisammattitutkinto

Parivuotisten opintojen päätteeksi Ilkka Veiström suoritti hyväksytysti 13.10.2022 yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon.

Veiströmin uuden tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja hän opinnoissaan syventyi yritysneuvontapalvelujen kehittämiseen. Uusi tutkinto ja aikaisemmat Veiströmin tutkinnot löytyvät ansioluettelosta.

Mikä on riittävää, vaikka ei parasta

Mikä on riittävää, vaikka ei parasta

En voi sanoa usein olevani kansanedustaja Kärnän kanssa aivan samalla linjalla, mutta yleisesti ottaen - kuten tässä poliisibudjetin kohdalla - olisi tärkeää käydä kriittinen keskustelu prioriteeteista ja kirkastaa rahoituksen perustarpeet. Tämä siis yleisellä tasolla.

Maailma teknologistuu, mikä tarkoittaa poliisin, terveydenhuollon, puolustuksen ja kaikkien julkisrahoitteisten toimintojen kohdalla mahdollisuutta tehdä enemmän ja paremmin uusia teknologioita sekä innovaatioita hyödyntäen. Itsekkin useisiin budjettiprosesseihin osallistuneena tiedän, että julkistaloudesta on jo vuosia puuttunut edellä mainitut tosiasiallinen priorisointi ja perustarpeiden kirkastaminen. Monesti ollaan kuin lapsi, joka kyllästyy nopeasti uuteen leluun ja haluaa aina vaan paremman ja modernimman pelin.

Yhteiskunnassa on nyt ja tulevaisuudessa yhä tärkeämpää ja pakollista keskustella kohtuudessa.
Mikä on riittävää, vaikka ei parasta.

Vaikka monella uudella teknologialla voi saavuttaa enemmän, voiko se olla pois siitä perustasta, jolle systeemit edelleen rakentuvat. Poliisin osalta tulisi käydä keskustelua prioriteeteista; onko painopiste arjen tai yhteiskunnan turvaamisessa? Mikä on laiminlyödyn liikenteen valvonnan henkilömenetysten suhde vaikkapa automaattisen verkonvalvonnan vastaavaan estovaikutukseen? Onko ok, että peruskansalainen ei saa poliisilta apua kohdatessaan rikoksen?

Muun muassa tällaiset päätökset tulee olla yhteiskunnallisessa päätöksenteossa kirkastettuina julkista rahaa jaettaessa. Mutta ovatko ne?

Yritysneuvojan erikoisammattitutkintoa kohti

 

Elämä voi olla jatkuvaa oppimista ja itsensä kehittämistä

Ilkka Veiströmin uusin opintotavoite on ammattitaidon ylläpito syyskuussa 2021 alkavien yritysneuvojan erikoisammattitutkinto-opintojen pohjalta.

Keskustelu koronapassista on jo konkreettinen askel kohti uutta uljasta maailmaa

Keskustelu koronapassista on jo konkreettinen askel kohti uutta uljasta maailmaa

En ymmärrä, miten pitkän linjan poliitikot ja asiantuntijat voimakkaasti julkisuudessa vaativat koronapassin käyttöönottoa perusteenaan talous ja yhteiskunnan avaaminen. Viimeisimpänä Helsingin kaupungin pormestari Jan vapaavuori syyttää lainsäätäjiä vatuloinnista. Ihan kuin kyseessä olisi periaatteessa, käytännössä ja perustuslain näkökulmasta pieni asia.

Vastuullisilla ja yhteiskuntaa laaja-alaisesti katsovilla päättäjillä on täysi syy esittää huolta koronapassin käyttöönotosta. Koronalla on kiistatta vakavia taloudellisia seuraamuksia, mutta katson hyvin ongelmalliseksi sen, että yhteiskunnan avaaminen perustuisi vaatimukseen omien terveystietojen jakamiselle ulkopuolisille.

Perustuslaillinen henkilötietosuoja on syystä tiukka. Juuri muutama päivä sitten uutisoitiin terveydenhuoltoalan henkilökuntaan kuuluvan henkilön irtisanomisesta perusteena toisten terveystietojen katseleminen. Talous ja yritysten toiminnasta huolta pitäminen ovat valtavan tärkeitä asioita, mutta eivät peruste perustuslaillisen henkilön yksityisyydensuojan avaamiseen nykyisessä Covid-19-pandemiatilanteessa.

Yhteiskunnan suunta on pahasti väärä, mikäli talouden ja perustuslain kuppi käännetään nurin; yksilön oikeuksia taloudellisten intressien yhteiskunnassa ei enää suojaa perustuslaki, vaan ihmisoikeudet alistetaan talouden tarpeille.

Koronapassin kohdalla on useita ongelmallisia ja perustuslain näkökulmasta mahdottomia piirteitä. Ei esimerksisti ole tiedossa estääkö sairastettu koronatauti tai saadut rokotukset taudin levittämistä. Onko koronavirus riittävän vahva peruste näin järeälle valvonnalle ja yksityisyyden suojan avaamiselle? Ja mitä yhteiskunnallisesti lainsäädönnön ja perustuslain tulkinnan osalta passin käyttöönotolla todellisuudessa päätettäisiin. Nykyisellään näen taustalla piilevänä mörkönä koronapassin käyttöönoton tarkoittavan siirtymistä utopiasta uudesta uljaasta maailmasta todellisuuteen.

On kiistatta tärkeää, että koronapassin käyttöönottoa koskeva keskustelu ja selvitystyö tehdään hyvin. Kiire tai esimerkiksi Helsingin kaupungin taloudelliset tarpeet eivät saa olla peruste hosua näin tärkeässsä ihmisoikeuskysymyksessä. Passin käyttöönotto koronaviruksen takia synnyttää tulevalle yhteiskunnalle vakavuusperustan, jolle mahdolliset tunnustuspassivaatimukset myöhemmin perustetaan.

Sen takia tulee lainsäädöntöä tehtäessä unohtaa koronataudin taloudelliset heijastukset ja keskittyä perustuslaillisiin sekä muuten lainsäädönnöllisiin perusteisiin koronapassin käyttöönotolle.

Nyt ankkuroidaa perusteet niille vaatimuksille, joilla tulevaisuudessa yksilöt suomalaisessa yhteiskunnassa joutuvat paljastamaan vahvimman yksityisyyden suojan alaisia henkilötietojaan yleisesti siellä sun täällä, kuten esimerkiksi kauppaan, ravintolaan tai konserttiin mennessään.

Pormestari Vapaavuoren julkisuudessa esittämää perustelupohjaa noudattaen voisi olla täydet perusteet tulevaisuuden passeille, joilla esimerkiksi baariin, klubille tai vapaa-ajan tilaisuuteen osallistuva joutuu todistamaan, ettei hänellä ole tietyntyyppisiä rikostuomioita (väkivalta, seksuaalirikos ja vastaavat), hiv- tai muuta vakavaa sukupuolitautitartuntaa. Sosiaalisen huolenpidon perusteella voisi olla täysin perusteltua Veikkauksen rahapelikohteisiin haluavalta vaatia passi tai muu todistus kuulumattomuudesta ulosoton piiriin. Olisiko syytä aloittaa rajoilla vaatimaan passia, jolla ei Suomen kansalaisilta vaaditaan todistus vaikkapa omaisuus- tai henkilörikosten puuttumisesta?

Ymmärrän edellä esitettyjen esimerkkien puutteellisuuden, mutta toivon kuitenkin niiden takaa heijastuvan aidon huolen tulevan esille. Jos me nyt yhteiskunnan avaamiseksi teemme päätöksiä, jotka pysyvästi rajaavat yhteiskuntaa sekä yksilönvapautta, sen perusteena ei saa olla raha ja talous. Ymmärrän erittäin hyvin niistä huolehtimisen tärkeyden, mutten näe niissä riittävää perustetta yksilönsuojan heikentämiseen tavalla, jota nyt esitetään.

Toivon, että koronapassin kohdalla keskustelua käytäisiin aktiivisesti juuri sen laajemman merkityksen näkökulmasta. tällä hetkellä julkisuudessa jyräävät talouden äänet, yksilöiden oikeuksien ja yhteiskunnan perustana olevan perustuslain puolustajien pysyessä vaiti.

Kasvussa tärkeintä johtamista on väliinputoajien ja lieveilmiöiden hallinta

Kasvussa tärkeintä johtamista on väliinputoajien ja lieveilmiöiden hallinta

Muistutin puheessani pari vuotta sitten vielä toimivaa Tampereen kaupungin johtoa tärkeydestä hallita vahvassa kasvuvaiheessa myös sen tuomia lieveilmiöitä. Kun kylästä tulee kaupunki, saadaan paljon hyvää, mutta myös menetetään paljon.

Tampereen keskusta ja sen pääkatu eivät ole täällä asumani noin yhdeksän vuoden aikana koskaan olleet siistit tai niiden siistinä pitäminen kaupungin päättäjille prioriteetti. En ymmärrä, miten edelleen meidän upea kaupunki saa näyttäytyä tällaisena turisteille tai erityisesti meille tamperelaisille?

Esitän vahvana toiveena Tampereen uusille päättäjille muistuksen siitä, että kasvussa tärkeintä johtamista on
väliinputoajien ja lieveilmiöiden hallinta. Kaikki kasvun tuoma hyvä on politiikan näkökulmasta mukava bonus.

Se, mitä Tampere on ollut ja murros siihen, mitä "Tampere" tulee lähivuosina tarkoittamaan tehdään nyt. Aloittavan valtuuston ja tarkastuslautakunnan olisi tärkeää selvittää kasvun kääntöpuolia ja niihin varautumista.

Tilaisuudet ja lisätiedot

Ylläpito ja yhteistyökumppanit