Vihreiden Harri Pinola -gate

Vihreiden Harri Pinola -gate

Olen pohdistellut ja ihmetellyt rikostutkinnan kohteena olevan vihreiden kuntavaaliehdokas Harri Pinolan julkista tuomitsemista, joka on saanut paljon huomiota. Vaikka asia on vakava, tässä Pinola-tapauksessa ihmettelen, miksi meidän oikeusperiaatteen perusprinsiippi - syyttömyysolettamus - on sallittua unohtaa, kun kyseessä on kuntavaaliehdokas? Suomen allekirjoittamassa YK:n kansalaisoikeuksien julistuksessa todetaan:

"syytettyjen tulee olettaa olevan syyttömiä ennen kuin heidät todistetaan syyllisiksi...".

Pinolahan on jo vihreiden puolesta ihan puolueen puheenjohtaja ja sisäministeri Ohisalon ääntä myöten käytännössä todettu syylliseksi (tehdyt toimenpiteet ehdokkuuden heikentämiseksi), vaikka nyt vasta tutkitaan. Näen tässä ongelmallisuutta ja ristiriidan.

Ja jos pitää paikkaansa, ettei Pinola tienny tutkinnasta ehdokassopimuksen allekirjoittaessaan, ei hän ole toiminut asiassa väärin. Mikäli rikostutkinta päättyy syyttämättäjättämispäätökseen on tietyllä tavalla turhaan vahingoitettu ehdokkaan (ihminen) ja hänen lähipiirinsä lisäksi demokratiaa sen asiattomalla vaalibrändin hallintaan perustuvalla ohjaamisella. Nämä toki mediatietojen varassa tehtyjä pohdintoja. Toivon, että paikallisilla ja valtakunnallisilla vihreillä toimijoilla on ollut asiassa tarkempaa varmaa tietoa ennen kivittämisen aloittamista.

Pinolagatea yleisemmässä mittavaakaavassa tämä on mielestäni iso ongelma. Poliitikot ja perustuslakijärjestöt (poliittiset järjestöt) ennalta tuomitsevat ja langettavat sen pohjalta rangaistuksia. Samaan aikaan poliittiset järjestöt ja poliitikot vaativat politiikassa toimivien henkilöiden julkiseen kohteluun jonkinlaista ymmärrystä.

Oman vaalimenestyksen suojeleminen ei mielestäni oikeuta ehdokkaaksi lähteneen henkilön lahtaamista. Ja kun sen tekevät poliittiset toimijat, on toimittu erityisen väärin. Se kuitenkin on varmaa, ettei Pinolaa ole vielä mistään tuomittu ja sen johdosta tulisi ehdokkaana, jota ei vielä ole mihinkään julkiseen luottamustoimeen valittu, pitää yksityishenkilönä, jota edellä mainittu YK:n kansalaisoikeuksien sopimus suojaa lainsäätäjätoimijoiden julkiselta tuomitsemiselta.

Loppuun lainaus Tampereen ja valtakunnan vihreille sekä yleisesti politiikassa toimiville valtiosääntöoikeuden perusteista:


"Suomessa vallan kolmijako tapahtuu seuraavasti: lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, toimeenpanovaltaa käyttävät presidentti sekä valtioneuvosto, ja tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet."

Tilaisuudet ja lisätiedot

Ylläpito ja yhteistyökumppanit