Tarkastuslautakunnan kokous 5.9.2017 - esteellisyyskysymykset, Tuomi Logistiikka Oy sekä sote- ja maakuntauudistus

Tampereen kaupungin Tarkastuslautakunta kokoontuu 5.9.2017. Lautakunnan työohjelman esityslista löytyy julkisilta osin täältä . Keskeisiä asiasisältöjä kokouksessa on kolme: esteellisyyskysymykset, kaupungin omistaman liiketoiminnan tarkastaminen sekä perehtyminen sote- ja maakuntauudistuksen tämänhetkiseen tilanteeseen.

Kokouksessa on erityssisältönä syventyminen lautakunnan työn kannalta merkittävään asiaan, päätöksentekijän esteellisyyteen. Aihetta lähestytään lautakunnan oman toiminnan näkökulmasta, mutta samalla laajemmassa näkökulmassa katse on yleisesti kunnallisessa päätöksenteossa. Asiaa lautakunnalle esittelee kaupunginlakimies Jouko Aarnio Tampereen kaupungilta.

Lautakunnan kokouksen toinen pääaihe on tutustuminen Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairanhoitopiirin yhteisomistaman Tuomi Logistiikka Oy:n toimintaan. Yhtiön tarkastaminen sisältyy tarkastuslautakunnan vuoden 2017 työjärjestykseen ja toimintaa tarkastetaan Tampereen kaupungin valtuuston aikaisemmin asettamien taloudellisten sekä toiminnallisten tavoitteiden osalta. Lisäksi arvoioidaan, onko toiminta ollut tuloksellista ja tarkoituksenmukaista. Tuomi Logistiikka Oy:stä lisätietoja löydät osoitteessa http://tuomilogistiikka.fi .

Kokouksen kolmas mielenkiitoinen sisältö on perehtyminen sote- ja maakuntauudistukseen. Tarkastuslautakunnalle uudistuksen tilannetta tulee esittelemään yhteyspäällikkö Tuukka Salkoaho.

Aikaisemmin mainitusti yksi tiistain kokouksen aiheista on esteellisyys. Kyseessä on aihe, josta käydään keskustelua laajalta myös ihan käytännön tasolla ja esimerkiksi Aamulehti on uutisoinut asiasta.

Esteellisyydet ovat monimutkainen asia. Erityisesti, kun kyseessä on kunnallinen päätöksenteko, jossa samat aktiivit ovat usein mukana monessa. Hyvä kysymys nykyistäkin useammin esitettäväksi - vaikka ihan vain varmuuden vuoksi - on, olenko minä esteellinen osallistumaan tässä asiassa päätöksentekoon?

Erityista huomiota tulee kohdistaa kaksoisrooleihin; moni kunnan päättäjä on mukana myös kunnan omistamissa yhtiöissä, säätiöissä sekä muissa vastaavissa. Esteellisyys syntyy luonnollisesti myös, kun päätöksentekijä (lautakuntalainen, kaupunginvaltuuston/-hallituksen jäsen tai kuka vain) olisi ilman jääväytymistä tai jääväämistä osalistumassa päätöksentekoon, jossa hänellä tai hänen lähipiirillään voi olla intressiä taloudellisen hyödyn tai muun vastaavan näkökulmasta. Tässä asiassa erinomainen esimerkki julkisessa keskustelussa on valtakunnansyyttäjä Jussi Nissisen tapaus, jossa apulaisoikeuskansleri teki 4.9.2017 syyttämispäätöksen.

Yleisesti lautakuntalaisten ja vastaavien kuntatoimijoiden vastuullisuudesta löytyy erinomainen tietopaketti Kuntaliiton sivuilta.

Tarkastuslautakunta kokoontuu 5.9. kolmatta kertaa. Edellisellä kerralla tarkastuskohteena oli Pirkanmaan Jätehuolto Oy. On helppoa todeta, että lautakunta on päässyt työssään nopeasti vauhtiin. Lautakuntaan valinnan julkistamisen yhteydessä mainitsin, miten ainutlaatuinen katsantopaikka tarkastuslautakunta on yleisesti koko kaupungiorganisaation toimintaan, mikä on jo nyt osoittautunut täysin todeksi.