Tarkastuslautakunta luovutti vuoden 2017 tarkastuskertomuksen Tampereen kaupunginvaltuustolle

 

Tampereen kaupungin tarkastuslautakunta luovutti 21.05.2018 kaupunginvaltuustolle vuoden 2017 tarkastuskertomuksen. Tilaisuudessa meille tarkastuslautakunnan jäsenille tarjoutui mahdollisuus nostaa esille lyhyissä puheenvuoroissa tarkastuskertomuksesta itselle tärkeitä teemoja tai aiheita.

Omat terveiseni kaupunginvaltuustolle koskivat päätösten arviointikriteereitä eli "mittareita". Valtuuston asettaessa tavoitteita, niille ei välttämättä aina anneta selkeitä arviointikriteereitä. Kuitenkin seurannan rooli demokraattisessa päätöksenteossa hyvin keskeinen.

Pitämäni lyhyen puheenvuoron voi kuunnella ohessa. Lisäksi se löytyy alta luettavana versiona.

 

Veiströmin puhe Tampereen kaupunginvaltuustolle 21.5.2018

"Arvoisa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, pormestari, valtuustoryhmien edustajat. Ja tietysti muut läsnäolijat.

Demokraattisessa päätöksenteossa avainasemassa on seuranta ja arviointi. Se, että varmistetaan päätösten toteutuminen. Ja se, että toiminnan kehittäminen perustuu saatuihin tuloksiin. Tarkastuslautakunta tehtävässään keskittyy tuottamaan kaupunginvaltuustolle – tai mieleni tekisi tarkentaa – kaupunginvaltuutetuille tietoa päätösten käsittelystä sekä etenemisestä kaupunkiorganisaatiossa. Tässä työssä avainasemassa ovat mittarit. Mittarit ovat se asteikko tai vertailukohta, jota vasten lopputuloksia tarkastellaan. Ilman hyvää mittaristoa, ei ole hyvää arviointia. Joka taas hyvän päätöksenteon perusta. Tarkastuslautakunnan työssä huomaa liian usein, että tavoitteiden seurantaan annettu mittaristo on vaillinainen tai sitä ei ole lainkaan. Lautakunnan yksittäisen jäsenen tai tarkastuslautakunnan voi olla vaikeaa muodostaa kanta, jos ei ole kriteereitä, joihin kanta perustaa.

Arvoisa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja,

Mittarit täydentävät valtuuston asettamia tavoitteita. Ne ovat erityisen tärkeitä tilanteissa, joissa asetettu tavoiteteksti ei itsessään täysin tuo esille kaupunginvaltuuston tahtotilaa. Tavoitteiden asettamisessa olisi hyvä vahvistaa mallia, jossa valtuusto tavoitteita asettaessaan, poikkeuksetta asettaisi samanaikaisesti ajantasaisen mittariston, jota niin tarkastuslautakunta, kuten tietysti kaupunkiorganisaatio sekä kaupunkilaiset voivat käyttää tuloksia arvioidessaan. Tämä vahvistaa tulosten vuosittaisseurannan lisäksi niiden pitkäaikaisten vaikutusten ja toteuman arviointia."