Ilkka Veiström Vihreä liitto rp:n puoluevaltuuskuntaan toimikaudelle 2017 - 2019

 

Tampereella 17. - 18.06.2017 järjestetty vihreiden puoluekokous valitsi Ilkka Veiströmin Vihreä liitto rp:n puoluevaltuuskunnan jäsen Jaakko Vuorion henkilökohtaiseksi varajäseneksi toimikaudelle 2017 - 2019. Puoluevaltuuskunta toimii puoluekokousten välillä puolueen korkeimpana poliittisena linjanvetäjänä ja on merkittävässä roolissa suomalaisessa vihreässä politiikassa.

Valtuuskunta hyväksyy Vihreiden poliittisia kantoja määrittävät ohjelmapaperit siltä osin kuin ne eivät ole suoraan puoluekokouspäätöksiä, päättää puolueen budjetista sekä toimintasuunnitelmasta ja hyväksyy puolueen uudet jäsenyhdistykset. Valtuuskuntaan kuuluu 43 jäsentä. Veiström edustaa puoluevaltuuskunnassa pirkanmaan vihreitä. 

Lähde (puoluevaltuuskunnan esittely): Vihreät De Gröna