Poliittinen blogi

Tarkastuslautakunta 31.10.2017 - Kaupungin talousarvio 2018, pormestariohjelma, korserniyhtiöiden arviointityö

 

Meillä oli tänään (26.10.2017) Tampere-talossa suunnitteluseminaari, jossa kaupunginreviisorin esitys sisälsi erinomaisen kiteytyksen siitä, mitä tarkastuslautakunta tekee. "Tarkastuslautakunnan tehtävä on päätöksenteon demokraattinen arviointi, kohteena kunnan toiminta" - juuri näin.

Tässä hengessä tarkastuslautakunnan seuraavassa kokouksessa (tiistaina 31.10.2017, julkinen esityslista) tarkastuslautakunta perehtyy Tampereen kaupungin vuoden 2018 talousarvioon sekä taloussuunnitelmaan vuosille 2017 - 2020. Odotan mielenkiinnolla aiheista saatavaa esittelyä. Pormestari Lauri Lyly (sd.) julkisti talousarvion maanantaina (23.10.2017) ja siitä löydät erinomaisen aikakoosten esimerkiksi Aamulehden uutisesta.

Keskustelua ovat herättäneet muun muassa pienenä yksityiskohtana poistuva koiravero ja isompana Tampereen kahdeksatta vuotta peräkkäin alijäämäinen budjetti. Se käytännössä tarkoittaa sitä, että menot ovat olleet vuosia tuloja suuremmat. Todennäköisesti vyötä pitää jossakin vaiheessa kiristää. Mahdollisesti vahvallakin kädellä, mikäli talouden elpyminen tai verotulojen yllättävä merkittävä nousu eivät tasapainota tilannetta. Se on kuitenkin aika epätodennäköistä.

Aamulehden uutisessa on myös muita mielenkiintoisia yksityiskohtia siitä, mitä tulevaisuudessa luvassa. Kannattaa siis kurkkasta!

Tarkastuslautakunnan kokouksessa arviointikohteena on lisäksi mainittu taloussuunnitelma kuluvalle valtuustokaudelle sekä laajalla poliittisten ryhmien yhteispäätöksellä toukokuussa 2017 vahvistettu pormestariohjelma, joka myös mielenkiintoinen tutustumisen kohde. Siinä on ihan konkreettisesti se, mitä tapahtuu ja on kaupungissa luvassa kuluvan neljän vuoden kauden aikana.

Lautakunnan perustehtäviä on sidonnaisuusrekisterin muutosten käsittely. Niitä on tässä kokouksessa neljä. Taustana vielä, että jokainen kriteerit täyttävä kaupungin päätöksenteon toimija on velvoitettu tekemään tällainen ilmoitus ja tarkastuslautakunta käy ne läpi.

Jos et jo ole tutustunut näihin ilmoituksiin, niin vinkkinä, että kenellä vain on mahdollisuus tutustua edustajien sidonnaisuuksiin Tampereen kaupungin verkkosivuilta alaosasta, kohdasta "Valtuutettujen ilmoittamat sidonnaisuudet". Moni on tainnut näitä jo kahlata läpi mielenkiinnolla - hyvä niin!

Yhtenä kokouksen esityslistan kohtana on esitys kaupungin hallintosäännön muuttamisesta. Päätösesityksenä on, että hallintosääntöön lisättäisiin lautakunnan oikeus saada arviointitehtävänsä kannalta tarpeelliset tiedot myös kaupungin konserniyhtiöistä. Tämä on tärkeä lähtökohta jo sen takia, että lautakunnan arviointi- ja tarkastustehtävä koskee uuden kuntalain perusteella myös näitä kaupungin omistamia yhtiöitä. Esimerkiksi Helsingissä tällainen kaupungin hallintosäännön mukainen tiedonsaantioikeus on ollut voimassa jo pidempään.

Tarkastuslautakunnan kokous 5.9.2017 - esteellisyyskysymykset, Tuomi Logistiikka Oy sekä sote- ja maakuntauudistus

Tampereen kaupungin Tarkastuslautakunta kokoontuu 5.9.2017. Lautakunnan työohjelman esityslista löytyy julkisilta osin täältä . Keskeisiä asiasisältöjä kokouksessa on kolme: esteellisyyskysymykset, kaupungin omistaman liiketoiminnan tarkastaminen sekä perehtyminen sote- ja maakuntauudistuksen tämänhetkiseen tilanteeseen.

Kokouksessa on erityssisältönä syventyminen lautakunnan työn kannalta merkittävään asiaan, päätöksentekijän esteellisyyteen. Aihetta lähestytään lautakunnan oman toiminnan näkökulmasta, mutta samalla laajemmassa näkökulmassa katse on yleisesti kunnallisessa päätöksenteossa. Asiaa lautakunnalle esittelee kaupunginlakimies Jouko Aarnio Tampereen kaupungilta.

Lautakunnan kokouksen toinen pääaihe on tutustuminen Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairanhoitopiirin yhteisomistaman Tuomi Logistiikka Oy:n toimintaan. Yhtiön tarkastaminen sisältyy tarkastuslautakunnan vuoden 2017 työjärjestykseen ja toimintaa tarkastetaan Tampereen kaupungin valtuuston aikaisemmin asettamien taloudellisten sekä toiminnallisten tavoitteiden osalta. Lisäksi arvoioidaan, onko toiminta ollut tuloksellista ja tarkoituksenmukaista. Tuomi Logistiikka Oy:stä lisätietoja löydät osoitteessa http://tuomilogistiikka.fi .

Kokouksen kolmas mielenkiitoinen sisältö on perehtyminen sote- ja maakuntauudistukseen. Tarkastuslautakunnalle uudistuksen tilannetta tulee esittelemään yhteyspäällikkö Tuukka Salkoaho.

Aikaisemmin mainitusti yksi tiistain kokouksen aiheista on esteellisyys. Kyseessä on aihe, josta käydään keskustelua laajalta myös ihan käytännön tasolla ja esimerkiksi Aamulehti on uutisoinut asiasta.

Esteellisyydet ovat monimutkainen asia. Erityisesti, kun kyseessä on kunnallinen päätöksenteko, jossa samat aktiivit ovat usein mukana monessa. Hyvä kysymys nykyistäkin useammin esitettäväksi - vaikka ihan vain varmuuden vuoksi - on, olenko minä esteellinen osallistumaan tässä asiassa päätöksentekoon?

Erityista huomiota tulee kohdistaa kaksoisrooleihin; moni kunnan päättäjä on mukana myös kunnan omistamissa yhtiöissä, säätiöissä sekä muissa vastaavissa. Esteellisyys syntyy luonnollisesti myös, kun päätöksentekijä (lautakuntalainen, kaupunginvaltuuston/-hallituksen jäsen tai kuka vain) olisi ilman jääväytymistä tai jääväämistä osalistumassa päätöksentekoon, jossa hänellä tai hänen lähipiirillään voi olla intressiä taloudellisen hyödyn tai muun vastaavan näkökulmasta. Tässä asiassa erinomainen esimerkki julkisessa keskustelussa on valtakunnansyyttäjä Jussi Nissisen tapaus, jossa apulaisoikeuskansleri teki 4.9.2017 syyttämispäätöksen.

Yleisesti lautakuntalaisten ja vastaavien kuntatoimijoiden vastuullisuudesta löytyy erinomainen tietopaketti Kuntaliiton sivuilta.

Tarkastuslautakunta kokoontuu 5.9. kolmatta kertaa. Edellisellä kerralla tarkastuskohteena oli Pirkanmaan Jätehuolto Oy. On helppoa todeta, että lautakunta on päässyt työssään nopeasti vauhtiin. Lautakuntaan valinnan julkistamisen yhteydessä mainitsin, miten ainutlaatuinen katsantopaikka tarkastuslautakunta on yleisesti koko kaupungiorganisaation toimintaan, mikä on jo nyt osoittautunut täysin todeksi.

Tarkastuslautakunnan ensimmäinen kokous 20.6.2017

Tampereen kaupungin tarkastuslautakunta - tuttavallisemmin TARLA - kokoontuu ensimmäisen kerran nyt tiistaina 20.6.2017. Merkittäviä tai kummallisia sisältöjä ei ensimmäisessä kokouksessa ole. Ja jos olisi, en niistä käytännössä voisi edes kertoa.

TARLA on valtavan upea mahdollisuus ja olen edelleen syvästi kiitollinen kunniasta päästä sen jäseneksi. Tarkastuslautakuntaa voi pitää eräänlaisena ikkunana, josta pääsee perinteistä lautakuntatyötä laajemmin katsomaan koko Tampereen kaupunkiorganisaatiota sisältä päin, ja jossa on mahdollisuus myös oppia todella paljon. Lautakunnan luonteen vuoksi suurin osa sen käsittelemästä sisällöstä on salaista. Se tarkoittaa, että mahdolliset raportit noudattavat kaupungin julkistamistapaa ja pääsen etukäteisavaamaan sitä, mitä on tulossa, vain hyvin rajallisesti.

Kuntalaisille on jätetty kuitenkin pienen pieni kurkistusluukku TARLAn toimintaan ja sitä voin hyödyntää itsekin, päästen kertomaan, mitä kaupungin luottamustoimessa teen. Mikäli tarkastuslautakunnan jännittävä toiminta kiinnostaa, löydät sen esityslistat sekä pöytäkirjat julkiselta osin aina täältä: Tampereen kaupungin esityslistat ja pöytäkirjat

Nyt tiistaina luvassa lautakunnan järjestäytymistä ja illalla sidonnaisuusilmoituksiin liittyvää kouluttautumista Lempäälässä muiden kaupungiseudun tarkastuslautakuntien jäsenten kanssa. Näistä sidonnaisuusilmoituksista ja -rekisteristä voisin puhua vaikka kuinka, mutta jätetään tarkempi esittely odottamaan omaa postaustaan.